live-docs_dms_logo

Korzyści biznesowe płynące z wdrożenia systemu zarządzania dokumentami Live-Docs DMS

INTEGRACJA OPERACJI NA DOKUMENTACH W JEDNYM NARZĘDZIU

Zamiast używać e-maili do omawiania dokumentów, FTP do udostępniania ich dużych ilości i serwerów plików czy dysków zewnętrznych do ich archiwizowania można używać jednego narzędzia do wszystkich tych czynności. Nie ma przy tym potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania czy kupowania dodatkowego sprzętu.

OBNIŻENIE CZASU DOSTĘPU DO DANYCH

Dokumenty wgrywane do systemu są od razu widoczne dla wszystkich uprawnionych użytkowników. Faktura zeskanowana w Krakowie pojawi się na monitorze księgowej w Warszawie kilka sekund po przejściu przez skaner.

REDUKCJA CZASU WYSZUKIWANIA DOKUMENTÓW

Zaawansowany mechanizm przeszukiwania repozytorium oraz zestaw narzędzi umożliwiających manipulowanie wyświetlanymi wynikami wyszukiwania pozwalają na znalezienie pożądanego dokumentu wśród tysięcy rekordów w ciągu sekund.

SKALOWALNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Konstrukcja systemu pozwala na uruchomienie konta firmowego online lub wdrożenie ‚in-house’ w krótkim czasie z takim zakresem funkcji jaki jest wymagany przez klienta. W miarę rozwoju działalności i rosnących potrzeb system może być rozbudowywany o dodatkowe funkcjonalności i zasobu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI BIUROWEJ

Prowadzenie dokumentacji elektronicznej w miejscu papierowej istotnie zmniejsza zapotrzebowanie na powierzchnię przeznaczoną na przechowywanie dokumentów w tradycyjnej postaci.