live-docs_dms_logo

Główne funkcje systemu zarządzania dokumentami Live-Docs DMS

PROFILE I ATRYBUTY DOKUMENTÓW

Utwórz osobny profil dla każdego typu dokumentów (faktury, akta personalne itp.) i opisuj dokumenty atrybutami (data faktury, nazwisko, pesel, itp.) redukując do kilku sekund czas potrzebny na odnalezienie odpowiedniej pozycji

UŻYTKOWNICY I GRUPY

Kontroluj dostęp do poszczególnych profili dokumentów tworząc zabezpieczone hasłem konta użytkowników i grupując jest w oddziały odpowiadające tym w firmie (kadry, księgowość)

KOMENTOWANIE DOKUMENTÓW

Umieszczaj pod dokumentami komentarze i wymieniaj uwagi z innymi użytkownikami

KONTROLA UPRAWNIEŃ

Używaj zaawansowanego mechanizmu przydzielania użytkownikom szczegółowych uprawnień do zasobów i funkcji systemu jak oraz decyduj kto może wyświetlać, edytować czy usuwać dokumenty z wybranych profili

KONTROLA WERSJI

Wgrywaj nowe wersje istniejących w systemie plików zachowując jednocześnie pełną historię zmian

WYSZUKIWANIE PEŁNOTEKSTOWE

Przeszukuj zawartość dokumentów tekstowych (DOC, DOCX, RTF, TXT), arkuszy kalkulacyjnych (XLS, XLSX), plików PDF i wielu innych

WGRYWAJ NOWE PLIKI BEZPOŚREDNIO Z SYSTEMU WINDOWS

Włącz monitorowanie wybranych folderów na dysku lokalnym komputera aby automatycznie przesyłać ich zawartość do systemu Live-Docs DMS lub użyj opcji WyślijDo w menu kontekstowym Windows na wybranych plikach w dowolnym momencie

SKANOWANIE PROSTO DO Live-Docs DMS

Przy użyciu dowolnego skanera zgodnego ze standardem TWAIN przenoś zawartość papierowych dokumentów bezpośrednio do profili dokumentów Live-Docs DMS

UDOSTĘPNIAJ DOKUMENTY INNYM

Wysyłaj dokumenty bezpośrednio z Live-Docs DMS jako zaszyfrowane załączniki do wiadomości e-mail i twórz profile publiczne dostępne dla osób nie posiadających konta użytkownika

ZARZĄDZANIE SESJAMI UŻYTKOWNIKÓW I LOGOWANIE

Sprawdź kto jest zalogowany do systemu i zdalnie zamknij wybraną sesję jeżeli wystąpi taka potrzeba. Sprawdzaj logi systemu by kontrolować dostępne zasoby i monitorować aktywność użytkowników